“Как да работим с Moodle” (модул 1 от ПРДК)

Кратко описание:

Курсът “Как да работим с Moodle” e първи модул от програмата на Център за образователни инициативи „Подобряване на дигиталните компетентности на учителите“.

Предназначен е за учители с базова компютърна грамотност и без предварителни познания за работа с платформата за управление на учебен процес Moodle. 

Програмата на курса включва 15 учебни теми, които разглеждат основните инструменти за създаване на учебни ресурси, тяхното визуализиране, каналите за комуникация, инструментите за създаване и управление на учебно пространство.

Обучението се провежда в смесена (хибридна) форма при съотношение на академичните часове: присъствено - 12; дистанционно - 4 академични часа.

Дистанционната форма осигурява продължаваща консултaция след края на присъственото обучение за приключващото задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен курс. Дейността ресурсно е осигурена чрез виртуалната класна стая, до която обучаемите ще имат достъп и чрез видеоуроците в УЕБ канала на Център за образователни инициативи http://www.e-teachers.eu/webtv/

Цели на курса:

Целта на обучението е формирането и развитието на дигитални знания и умения, необходими на преподавателите за създаване и управление на собствен курс в уеб-базирана електронна платформа, изграждане на учебно съдържание посредством нейните инструменти и комуникация с обучаемите. Програмата има за цел да представи педагогическите и техническите възможности на най-популярния софтуер за управление на учебната среда в световен мащаб MOODLE, като запознае участниците с философията на социалния конструктивизъм и ученето чрез правене.

Методи на обучение:

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата и са насочени към развитие на практическите умения на участниците. Това включва: интерактивни методи на комуникация между обучителите, обучаемите и учебните ресурси и дейности, проектно-базирано обучение на основата на екипната работа, презентация, възлагане и проследяване на изпълнението на практически задачи.

Присъствената част от обучението се провежда под формата на уъркшоп в малки групи от максимум 10 обучаеми. Обученията се водят от обучител, подпомаган от асистент-обучител.

Приключване на обучението: с тест в изпитен формат и изпълнението на задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен собствен курс.

Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на курса обучаемите ще могат:

  • да създават и управляват собствен курс;
  • да използват информационните канали за синхронно и асинхронно общуване с ученици, родители, колеги - съобщения, календар, форум;
  • да качват и визуализират всякакъв тип учебни ресурси;
  • да създават персонализирана учебна среда за отделни групи ученици;

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставя 1 кредит.

Лектори и асистент обучители: в зависимост от броя на групите в съотношение 1:8. Виж Екип и Външни експерти и консултанти

Организация, място на провеждане, цени:

Всеки обучителен курс се провежда в групи с максимален брой 10 участници. Групите се сформират на база на заявки от индивидуални участници или от училищни екипи.

Обученията на групите, формирани на база на индивидуалните заявки, се провеждат в София в обучителни зали на Център за образователни инициативи. Датите за тях се обявяват предварително и са фиксирани.

Обученията на училищните екипи се провеждат на територията на съответното училище. За тези обучения няма фиксирани дати, а времето на провеждане се договаря.

За пълноценно участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, настолен компютър или лаптоп.

Индивидуален участник, двудневно присъствено обучение: 108 лева (с включен ДДС)

Училищни екипи, група от 10 участници, двудневно присъствено обучение: 1020 лева (с включен ДДС)

* За повече от 1 група обучаеми от едно училище - цени по договаряне!

 

Регистрация на Вашата заявка можете да направите онлайн оттук

или на имейл, като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за училищни екипи, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за индивидуален участник, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

 

За заявки и информация: edu@cei-bg.org , телефон 02 4238969 или мобилен 0885 105036

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието