Маркетингово проучване на международни и национални тенденции 2015

Презентации: по темата

 1. Маркетингово проучване на международни и национални тенденции
  Задълбочено изследване на пазара, продуктите, информацията за организацията-възложител, очакванията на възложителя, постигнатите резултати да момента, възможните проблеми и заплахи
   
 2. Aнализ на изведените целеви пазари
  Анализ на проведено „Маркетингово проучване на международни и национални тенденции“ и на други първични и вторични данни набрани за целите му.
    
 3. Стратегия за развитие на клъстера
  Систематизира резултатите от проучванията и формулира приоритети и цели за Клъстер за образовение, обучение и квалификации - как ще използва своите ресурси и силни страни, за да оползотвори установените пазарни шансове и да достигне отделни и трайни конкурентни предимства и да изпълни своите маркетингови цели.
   

 

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието