Анализи и учебни помагала

Учебни помагала

"Да опознаем своите съседи"

Учебното помагало "Да опознаем своите съседи" е изработено от съставителски колектив от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Турция, Хърватия и Югославия в рамките на едноименен проект на Центъра за образователни инициативи - София с финансовата подкрепа на Европейската културна фондация и КултурКонтакт Австрия. Учебното помагало е одобрено със заповед No РД 09-586 от 14.08.2002г. на министъра на образованието и науката. Повече информация за историята на проекта и инициативата като цяло може да получите на адрес: http://see-literature.hit.bg/texts/report.html

София, 2002, ISBN 954-91045-1-6

 

"Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи"

Съставители на учебното помагало "Трябва ли да се страхуваме от нашите съседи" са Алексей Кальонски, Михаил Груев, Екатерина Михайлова и Цветан Цветански. Неговото издаване стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Посолството на Краство Холандия по програма "Малки проекти на посолството" (МАТРА КАП).

София, 2004, ISBN 954-91045-5-9

 

"Образование против корупцията"

Учебното помагало "Образование против корупцията" е сборник "добри практики" за преподаване на антикорупционната тематика в средното училище, реализиран от широк авторски колектив, в който участват експерти от неправителствения сектор, университетски преподаватели и учители в средното училище. Публикацията е финансирана от Европейския съюз по програма ФАР - Развитие на гражданското общество 2004

София, 2007, ISBN 978-954-91045-6-1

 

Сборник "Иновативни методи и практики в българското училище"

Настоящата публикация представя добрите практики, използвани от клубовете "Инсула Европа" при изпълнението на проекта "Изграждане на мрежа от училищни клубове "Инсула Европа", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Освен разработките на ученици и учители са представени и изключително полезните според нас ръководства за работа с виртуалните образователни платформи на международните проекти Bridging Insula Europae и EUCLIDES.

София, 2009, ISBN 978-954-92045-7-8

Учебно помагало и практическо ръководство по проекта "Повишаване на информираността за земетресенията и справянето с детските емоции"

Учебното помагало е издание по проекта RACCE, обединило усилията на експерти от Гърция, Италия, Франция и България. Изданието е под редакцията на проф. Хараламбис Фасулас от Природонаучния музей в остров Крит, а от българска страна екипът беше ръководен от Маргарита Дишкова.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието