Как обезпечаваме сигурност на изпитните резултати

След приключване на обучението курсистите ще трябва да верифицират наученото чрез полагане на финален изпит. Изпитът се състои генерирани на случаен принцип въпроси от всеки от тестовете за самооценка. Само при резултат над 60% всеки курсист получава автоматично генериран сертификат, който съдържа:

  • Уникален 10 знаков код
  • Дата на полагане на изпита
  • Оценка от изпита
  • Име и подпис на лектора

Сертификатите се съхраняват в модула Доклад за сертификатите и се пазят в базата данни на сървъра, до който единствено администратора на платформата има достъп.

Всички потребителски данни, формирани в хода на обучението от обучаемите, са проследими и подлежат на архивиране – дати, оценки, опити, логове, IP адреси и т.н

Описаните процедури са съобразени и кореспондират с сертификата по ISO и вътрешната система за контрол на качеството.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието