Екипи

Членове и експерти:

 • Биляна Михайлова, член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2013 г., координатор в Департамент "Електронно обучение", учаестник в проекти, свързани с гражданска защита и електронно обучение; 
 • Васко Арнаудов -  член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2003 г.,  член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2003 г., член на Експертния съвет,   главен асистент в Исторически факултет на СУ;
 • Евгени Зашев -  член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2003 г., член на Експертния съвет, главен асистент, Phd, Кирило- Методиевски научен център, БАН; 
 • Елка Златева -  член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2003 г., Координатор на международни проекти,  PhD в СУ "Св. Климент Охридски", лектор, обучител, анализи в областта на образованието;
 • Иван Вайсов -  Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2007 г., научен сътрудник, Археологически институт и музей, експерт и консултант в проектите, свързани с културно-историческото наследство от 2003 г.; Департамент "Младежки и културни програми";
 • Любов Шишкова - Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2011 г., НГДЕК, преподавател по БЕЛ, лектор и обучител на преподаватели за работа с уеб базирани платформи; Департамент "Младежки и културни програми";
 • Маргарита Дишкова - Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2006 г.,хоноруван асистент във Философски факултет на СУ, Департамент "Младежки и културни програми"
 • Марта Джалева - Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2011 г.,НЕГ, преподавател по БЕЛ, лектор и обучител на преподаватели за работа с уеб базирани платформи; Департамент "Младежки и културни програми";
 • Милен Младенов - Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2011 г.,кинопродуцент, оператор, режисьор; експерт във всички, свързани с видеопродукция, образователни проекти на Център за образователни инициативи  от 2011 г. насам - Reporteen, RACCE, SEE, EVANDE; Департамент "Младежки и културни програми;
 • Ясен Цветков Член на Сдружение "Център за образователни инициативи" от 2013 г.,, Докторант към катедра „Публична администрация” в УНСС, като специализира в сферата на реакцията при бедствия, управлението на кризи и ролята на институциите в тях, Департамент "Младежки и културни програми"

Имейл: office@cei-bg.org

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието