Визуализация на културно-историческо наследство

Важна и донякъде лична кауза за нас са проектите, свързани с историята, археологията и културно историческото наследство в по-широк аспект. В периода 2008 -2013 година Център за образователни инициативи участва в изпълнението на финансирани от Фонда "Научни изследвания" проекти съвместно с Националния археологически институт и музея и Регионалния исторически музей в град Кюстендил.

Задачата пред колектива на Център за образователни инициативи в проектите “Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област” и „Долно дунавският LIMES ROMANUS – виртуална реконструкция на градски структури" беше стандартизиране  и систематизиране  на исторически артефакти и обекти на база съответните релевантни за нуждите на проекта метаданни и уеб базираното им визуализиране и георефериране.

On-line платформите, които обслужваха проектите са базирани на продукти с отворен код -  Drupal CMS и GeoServer -  софтуер с отворен код, написан на Java, който позволява на публикуване и редактиране на геопространствени данни и създаването на интерактивни приложения за картографиране в интернет. Показването на географската информация е съчетано с исторически план - периода от време, в което са създадени и просъществували отделните археологически обекти. Главният обединяващ елемент в архитектурата на платформата e базата данни, която служи като каталог на въведеното в системата културно-историческо наследство – археологически и архитектурни паметници, обекти, артефакти, места, събития, факти, връзки между артефакти, датировка и свързаната с него кадастрална информация. Базата данни включва уеб базиран интерфейс, позволяващ на потребителите да редактират налични метаданни, както и да добавят нови обекти и артефакти и връзки между тях и вече съществуващите. Също така базата данни дава възможност на потребителите да описват артефакти по стандартизиран начин. В допълнение, тя позволява лесното създаване на нови типове артефакти, след като веднъж вече са били стандартизирани и формално описани. Попълването на базата данни става чрез модул за стандартизирано описание – идентификационна карта. 

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието