Методическо и информационно обезпечаване обученията

А. За дистанционната форма на обучение всеки обучаем получава потребителско име и парола с персонален достъп до специално разработен курс в платформата на Център за образователни инициативи.

Всяка тема в съответния курс се състои от видео урок и тест за самооценка:

  • 42 видео урока + 42 теста за самооценка (общо за програмите в модула Подобряване на дигиталните компетентности на учителите)

Понятията от темите са организирани и достъпни в речник с дефиниции.  Материалите могат да бъдат разпечатвани и изтегляни в различни текстови формати.

Б. Допускането до присъствената форма на обучение става след изпълнение на условията, заложени в дистанционната:

  • Престой
  • Преглед
  • Оценка

Присъствената форма на обучение надгражда дистанционната. В нея обучаемите ще затвърдят чрез практика наученото. Обучението е предвидено да приключи с разработен продукт – създаване на собствен курс в платформата, който съдържа всички елементи от програмата за обучение.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието