Създаване на електронно учебно съдържание с помощта на безплатни инструменти

Курсът предлага формирането на базисни умения за работа с безплатни инструменти за създаване на електронни платформено-независими обучителни ресурси. Приложенията не изискват закупуване на лицензи и след инсталация обучаемите могат да продължат да ги използват в преподавателската си практика. Те ще им позволят да създават интерактивни обучителни материали, които да публикуват самостоятелно в интернет или в платформи за управление на обучителния процес. Разглежданите в курса приложения предлагат следните възможности:

  • Създаване на курсове или отделни урочни единици с ясна структура без познания по програмиране;
  • Създаване и добавяне на мултимедийини елементи – аудио, видео, презентации;
  • Създаване и добавяне на различни типове тестови въпроси – вярно/невярно, множествен избор, въпроси с празни позиции и т.н.;
  • Създаване и добавяне на образователни игри.

Лектор/и: Илка Зафирова, ръководител на Департамент "Електронно обучение" в Център за образователни инициативи. В зависимост от броя на групата Център за образователни инициативи осигурява лектори в съотношение 1:8 спрямо обучаваните преподаватели.

Курсът се провежда в следните видове обучения:

Kурсът се предлага:

  • под формата на учебен практикум (8 учебни часа присъствено обучение. Обучението се провежда във формите "при нас" и "на място")

Цени:

96 лева (с включен ДДС) за 8 учебни часа под формата на практикум.

ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:

За месец: ФЕВРУАРИ, МАРТ И АПРИЛ 2018:
*
само при предварителна индивидуална заявка за училищен екип!

За регистрация:

* изтеглете регистрационния формуляр, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

За информация и въпроси: edu@cei-bg.org или телефон 02 4238969 или мобилен 0895 490340

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието