Техническа и материална обезпеченост на обученията

Тъй като обученията в програмите на Център за образователни инициативи  „Подобряване на дигиталните компетентности на учителите“  са предвидени да се провеждат в смесена (хибридна или blended) форма на обучение, важна предпоставка е качеството и сигурността на обучителната платформа, ангажирана в процеса.

Център за образователни инициативи разполага с 2 собствено разработени и поддържани обучителни платформи, които използва за нуждите на обученията си: http://u4ili6teto.bg/ и http://www.e-teachers.eu/ . И двете са разположени на собствени сървъри, което гарантира автономия, скорост и качество на процесите.

Център за образователни инициативи разполага с клъстер от 4 сървъра, разположени в център за данни на фирма Телепойнт, гр. София, с общ капацитет от 400 Gb оперативна (RAM) памет и 10Tb резервирано дисково пространство. Клъстерът е изграден на база на високоскоростна 40 Gbit/s Infiniband мрежова връзка между възлите, а свързаността към клъстера е с капацитет 1 Gbit/s BG Peering / 32Mbit/s International с възможност той да бъде увеличен при възникване на необходимост. В този си вид сървърният клъстер осигурява достъп до услугите и платформите на Център за образователни инициативи на над 20 000 потребители, с възможност за работа на 5000 едновременни потребителя (concurrent users). Физическият достъп до сървърите е разрешен само на оторизиран персонал, като се осъществява след регистрация и получаване на пропуск и карта за достъп в центъра за данни. Специализиран екип се грижи за редовната актуализация на операционните системи и използвания софтуер, както и за гарантиране на сигурността на потребителите на софтуерните платформи за електронно обучение и на предлаганите услуги за виртуална класна стая и видео конферентна връзка, WebTV и др..

По отношение на материална обезпеченост на присъствените обучения, Център за образователни инициативи разполага със 3 зали за обучение на територията на София. Едната е разположена в централния офис на организацията на адрес София, ул. Иван Вазов 24-26 и разполага с оборудвани 8 работни места, осигурен високоскоростен интернет достъп, екран, мултимедия 2 броя, бяла дъска и възможност за предоставяне на персонален лаптоп на обучаемите по време на обучението.

Другите две зали са разположени в читалището „Джон Атанасов“ в ж.к. „Младост“ 2 на адрес София, Младост 2, ул. "Св. Киприян", бл. 236, вх. 1, партер с което имаме рамков договор за сътрудничество. Всяка от тях разполага с по 12 работни места, , осигурен високоскоростен интернет достъп, мултимедия, екран и флипчарт за всяка една от залите.

Общ капацитет : 32 работни места, 8 лаптопа, 4 мултимедии.

При обучения на място обучителният екип ползва за транспортните си нужди собствен автомобилен транспорт.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието