Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание

 

 

 

Курсът се фокусира върху създаването на онлайн учебно съдържание и подходящите инструменти за реализацията му. В него се разглеждат основните етапи при избор, структуриране и проектиране на учебните материали и се очертават възможни подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно съдържание. Курсът представя безплатни приложения за разработване и публикуване на учебните материали (инструменти за създаване на онлайн съдържание и платформи за управление на обучението), като очертава техните предимства и недостатъци.

След приключването на курса обучаемите:

  • Ще разбират процеса по създаване на онлайн учебно съдържание
  • Ще познават стратегии и техники за избор, подреждане, дизайн и подготовка на учебни материали
  • Ще познават и различават видовете инструменти за разработване и предоставяне на учебното съдържание в интернет

Курсът е отворен за преподаватели по всички учебни дисциплини в основна и гимназиална степен на обучение с базисни компютърни умения.

Продължителност на курса: 4 учебни часа

Лектор/и: Илка Зафирова, ръководител на Департамент "Електронно обучение" в Център за образователни инициативи. 

Курсът се провежда в следните видове обучения:

Kурсът е във формат:

  •  демонстрационно-лекционна форма
ПРЕДСТОЯЩИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО:
За момента няма обявени дати!

За регистрация:

* изтеглете регистрационния формуляр, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

За въпроси и информация: edu@cei-bg.org или телефон 02 4238969 или мобилен 0895 490340

Друго:

  • В края на обучението всеки курсист ще получи сертификат.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието