Младежки платформи

Важен акцент в работата на Център за образователни инициативи са проектите и програмите, които пряко засягат младежите и техните общности – семейство, училище, град. През годините винаги сме били водени от убеждението, че младите хора са тези, които реално променят света и носят иновациите. Център за образователни инициативи е реализирал редица проекти, свързани с:

  • гражданското образование на подрастващите;
  • насърчаване на младежката креативност;
  • образование против корупция;
  • борба със стереотипите за Другия;
  • превенция при бедствия и аварии и др.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието