"Дизайн на обучението...(модул 4 от ПРДК)

Кратко описание:

Курсът "Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание (четвърти модул от пакета програми за подобряване на дигиталните компетентности на учителите)" се фокусира върху създаването на онлайн учебно съдържание и подходящите инструменти за реализацията му. В него се разглеждат основните етапи при избор, структуриране и проектиране на учебните материали и се очертават възможни подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно съдържание. Курсът представя безплатни приложения за разработване и публикуване на учебните материали, като очертава техните предимства и недостатъци.

Курсът е насочен към учители с базова компютърна грамотност.

Обучението е разработено в 16 учебни часа, предвидени за реализация в 2 последователни дни.

Обучението е присъствено и се провежда под формата практикум в малки групи от максимум 12 обучаеми. Обученията се водят от обучител, подпомаган от асистент-обучител.

NB! Всеки обучаем трябва да разполага с персонален компютър или лаптоп, за да може да работи самостоятелно!

Обучението приключва с практическа задача. Обучаемите получават учебни материали в електронна форма. Обучаемите получават сертификат.

Цели на курса

Целта на обучението е формирането на дигитални компетенции, необходими на преподавателите за създаване на платформено-независими обучителни ресурси. Курсът има за цел да запознае обучаемите с процеса по създаване и структуриране на интерактивно учебно съдържание с помощта на безплатни инструменти.

За реализирането на поставената цел трябва да бъдат решени следните задачи:

 1. Да се формират знания за процеса по проектиране и подбор на подходящи ресурси и учебни дейности.
 2. Да се формират умения за създаване на онлайн учебно съдържание.
 3. Да се формират умения за използване на инструменти за създаване на аудио материали.
 4. Да се формират умения за създаване на презентации.
 5. Да се формират умения за пакетиране на готовото учебно съдържание

Индикатори за очаквани резултати

След приключване на курса обучаемите ще могат:

 • да разбират процеса по създаване на онлайн учебно съдържание;
 • да познават стратегии и техники за избор, подреждане, дизайн и подготовка на учебни материали;
 • да познават и различават видовете инструменти за разработване и предоставяне на учебното съдържание в Интернет;
 • да използват инструментите за създаване на аудио ресурси, за интегриране на видео съдържание и добавяне на различни типове тестови въпроси;
 • да експортират готовите материали като уебстраница, за да ги използват в Интернет;
 • да пакетират учебните материали с помощта на SCORM-стандарт, за да ги използват в платформа за управление на учебен процес.

Методи на обучение

Учебният процес е организиран в два последователни дни. Използваните методи на обучение са:

 • Лекция;
 • Упражнения;

Използваните форми на организация на работата са:

 • Фронтална;
 • Индивидуална;

Обучението приключва с практическа задача – създаване структура на курс/учебна единица, създаване и добавяне на аудио материал, вграждане на видео ресурс, тестови въпроси и пакетиране на готовото съдържание като уебстраница и SCORM-пакет. Работите се проверяват и оценяват от водещия обучител.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставя 1 кредит.

Лектори и асистент обучители: в зависимост от броя на групите в съотношение 1:8. Виж Екип и Външни експерти и консултанти

Организация, място на провеждане, цени:

Всеки обучителен курс се провежда в групи с максимален брой 10 участника. Групите се сформират на база на заявки от индивидуални участници или от училищни екипи.

Обученията на групите, формирани на база на индивидуалните заявки се провеждат в София в обучителни зали на Център за образователни инициативи. Датите за тях се обявяват предварително и са фиксирани.

Обученията на училищните екипи се провеждат на територията на съответното училище. За тези обучения няма фиксирани дати а времето на провеждане се договаря.

За пълноценното участие в програмата обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

Индивидуален участник, двудневно присъствено обучение: 108 лева (с включен ДДС)

Училищни екипи, група от 10 участници, двудневно присъствено обучение: 1020 лева (с включен ДДС)

* За повече от 1 група обучаеми от едно училище - цени по договаряне!

За регистрация:

Регистрация на Вашата заявка можете да направите онлайн

или на имейл като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за училищни екипи, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за индивидуален участник, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

 

За заявки и информация: edu@cei-bg.org, телефон 02 4238969 или мобилен 0885 105036.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието