"Майсторски клас за работа с Moodle" (модул 3 от ПРДК)

Кратко описание:

Курсът “Майсторски клас за работа с Moodle” e трети модул от програмата на Център за образователни инициативи „Подобряване на дигиталните компетентности на учителите“. Тя има за цел да развие уменията им за управление на учебната среда на базата на информационните и комуникационни технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес. Участниците ще подобрят знанията и уменията си да прилагат уеб-базирани техники и методи на преподаване и оценяване, създаване на интерактивно учебно съдържание, създаване на персонализирана учебна среда.

“Майсторски клас за работа с Moodle” е предназначен за учители, преминали през курсовете за базисно и междинно ниво или релевантен опит.  Препоръчителен е поне едногодишен педагогически опит в работа с платформа за управление на учебния процес Moodle.

Програмата на курса включва 8 учебни теми. 

Обучението се провежда в смесена (хибридна) форма при съотношение на академичните часове: присъствено - 12; дистанционно - 4 академични часа. 

Дистанционната форма осигурява продължаваща консултция след края на присъственото обучение за приключващото задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен курс. Дейността ресурсно е осигурена чрез виртуалната класна стая, до която обучаемите ще имат достъп и чрез видеоуроците в УЕБ канала на Център за образователни инициативи: http://www.e-teachers.eu/webtv/.

Цели на курса:

Целта на обучението е:

 • да надгради наученото в курсовете за базисно ниво "Как да работим с Moodle" и междинно ниво "Как да преподаваме с Moodle";
 • да акцентира върху инструментите за анализи, управление и обратна връзка с обучаемите;
 • да представи педагогическите възможности за работа с инструментите на уеб-базираната електронна платформа - колаборативно учене, интерактивни режими на работа, учене чрез правене и др;
 • да развие дигиталната култура на преподавателите;
 • да оптимизира използването на ИКТ в класната стая. 

Методи на обучение:

Методите на обучение са в пряка връзка с целта на програмата и са насочени към развитие на практическите умения на участниците. Това включва: интерактивни методи на комуникация между обучителите, обучаемите и учебните ресурси и дейности, проектно-базирано обучение на основата на екипната работа, презентация, възлагане и проследяване на изпълнението на практически задачи.

Присъствената част от обучението се провежда под формата на уъркшоп в малки групи от максимум 10 обучаеми. Обученията се водят от обучител, подпомаган от асистент-обучител.

Приключване на обучението: с тест в изпитен формат и изпълнението на задание, свързано с разработването на учебни ресурси и дейности в самостоятелен собствен курс.

Индикатори за очаквани резултати:

След приключване на курса обучаемите ще могат:

 • да анализират резултати на ниво учебна дейност, учебен курс, платформа;
 • да създават и прилагат собствени критерии и скали за оценяване; 
 • да проследяват индивидуалния напредък на обучаемите, ще могат да създават условия за индивидуално и групово програмиране на обучението;
 • ще усвоят умения да стимулират и насърчават обучаемите чрез средствата за геймификация, колаборативно учене и комуникация.

Сертификати: за всеки участник се издава поименен сертификат. Курсът е включен в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и предоставя 1 кредит.

Лектори и асистент обучители: в зависимост от броя на групите в съотношение 1:8. Виж Екип и Външни експерти и консултанти

Организация, място на провеждане, цени:

Всеки обучителен курс се провежда в групи с максимален брой 10 участници. Групите се сформират на база на заявки от индивидуални участници или от училищни екипи.

Обученията на групите, формирани на база на индивидуалните заявки, се провеждат в София в обучителни зали на Център за образователни инициативи. Датите за тях се обявяват предварително и са фиксирани.

Обученията на училищните екипи се провеждат на територията на съответното училище. За тези обучения няма фиксирани дати, а времето на провеждане се договаря.

За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър или лаптоп.

Индивидуален участник, двудневно присъствено обучение: 108 лева (с включен ДДС)

Училищни екипи, група от 10 участници, двудневно присъствено обучение: 1020 лева (с включен ДДС)

* За повече от 1 група обучаеми от едно училище - цени по договаряне!

 

Регистрация на Вашата заявка можете да направите онлайн оттук

или на имейл, като ни изпратите попълнен регистрационен формуляр

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за училищни екипи, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

* изтеглете оттук регистрационния формуляр за индивидуален участник, попълнете го и изпратете на edu@cei-bg.org

 

За заявки и информация: edu@cei-bg.org, телефон 02 4238969 или мобилен 0885 105036

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието