Екип

Ясен Цветков

Позиция: 

проектен координатор

Възраст: 

29

1990 г. – роден в София

2009 г. завършва НГДЕК с профил История.

От 2011 г. е доброволец във Формирование за овладяване на бедствия.

През 2014 г. се дипломира като магистър по Публична администрация в УНСС, като защитава теза за ролята на местното самоуправление при управлението на извънредни ситуации. Същата година придобива степен „специалист по управление на проекти” от Институт за следдипломна квал\ификация на УНСС.

В периода 2013-2014 г. е младши експерт „Опазване на обществения ред и защита при бедствия” в Столична община.

Докторант към катедра „Публична администрация” в УНСС, като специализира в сферата на реакцията при бедствия, управлението на кризи и ролята на институциите в тях.

В Център за образователни инициативи започва работа през 2014 г.
От 2015 г. е проектен координатор по проектите: „Повишаване на доброволческата информираност и образование по отношение на природните бедствия чрез ИКТ (EVANDE) „ и „Наблюдение и оценка на подготвеността за справяне с природните бедствия в училищна среда” (E-PRES). От август 2019 година е член на Управителния съвет на Център за образователни инициативи.

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

  • За образованието