Екип

Цветан Цветански

Позиция: 

Председател на управителния съвет

Възраст: 

54

Цветан Цветански e сред учредителите на Център за образователни инициативи още от самото начало през 1999 г. и председател на Управителния съвет.

Работи последователно като проучвател в интердисциплинарната секция на АИМ към БАН през 1990-1992 г. и преподавател по история във Националната гимназия за древни езици и култури през 1992-1996 г. Автор на учебници, учебни помагала и програми за средното училище одобрени от Министерство на образованието. Експерт в областта на използването на електронните платформи за обучение, обучител на преподаватели от средното училище и СУ „Св. Климент Охридски”.

Публикации:

 • Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Димитър Попов Записки по история за 7-ми клас, част 1 и 2, София, 1991-1992, (одобрен от Министерство на образованието)
 • Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Учебник по История на Стария свят, 7 клас, София, 1994 г., изд. Анубис (одобрен от Министерство на образованието)
 • Иван Вайсов, Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Атлас по История на Стария свят, , София, 1996 г, изд. Анубис (одобрен от Министерство на образованието)
 • Tzvetan Tzvetanski, Textbook of History – We and the Others, Compendium - The image of the Other, Sofia, 1998, Balkan Colleges Foundation
 • Tzvetan Tzvetanski, The Bulgarian School and the Notion of Europe, Sofia, 1999, Balkan Colleges Foundation
 • Tzvetan Tzvetanski, The Macedonian: Romantism against Realism, Compendium – Clio in the Balkans, Thessoloniki, 2003, CDRSEE
 • Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Учебник по История на Стария свят, 7 клас, София,2003,изд. Сиела (одобрен от Министерство на образованието)
 • Tzvetan Tzvetanski, Bulgarian Paper on Educational and Teaching System, 2005, Project Insula Europae – 119117-CP-1-2004-1-IT-Comenius-C21, (Available on-line in English) http://www.insulaeuropae.info/pdf/BG_CEI.PDF
 • Tzvetan Tzvetanski, Zahari Zahariev , Bulgarian National Research, 2008, Project Bridging INSULA EUROPAE - Enhancing Pupils’ Motivation by Developing European Dimension of Learning and the Use of ICT, 134214-LLP-1-2007-1- IT-Comenius_CMP (Available on-line in English) http://www.cei-bg.org/sites/all/files/project/BIE_Research_BG_0.pdf

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

 • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
 • Телефон: +359 2/ 423 89 69
 • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!

 • За образованието