Completed

От 1999 г. екипът на Център за образователни инициативи е изпълнил - самостоятелно или в партньорство - над 30 проекта по различни програми, финансирани от ЕС: Коменски, Лингва, Младеж, Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", Програма Фар "Развитие на гражданското общество", програмата Мерки за изграждане на доверие на Съвета на Европа, програмата Матра Кап на посолството на Кралство Холандия, програмата Изток-Изток на Института Отворено общество Будапеща. За това време Център за образователни инициативи е получавал също финансиране от Европейската културна фондация, Културконтакт – Австрия, Асоциацията на общинските Канадски колежи и др. От 2008 година екипът на Сдружението започна работа по проекти по Фонд научни изследвания, съвместно с изследователски екипи от СУ "Св. Климент Охридски", НАИМ към БАН, Центъра по архитектурознание към БАН и РИМ в град Кюстендил. Особенно успешно се развива и сътрудничеството с Фондация Америка за България, с която от 2011 година насам са реализирани проектите „Учене чрез MOODLE” и първите издания на проекта-конкурс, стимулиращ младежката креативност „Репортийн”.

Newsletter

Предстои...

Contact us

Center for Educational Initiatives

  • 24-26 Ivan Vazov Str, 1000 Sofia, Bulgaria
  • Phone: +359 2/ 423 89 69
  • Email: office@cei-bg.org

Follow us

Connect With Us!