Портфолио

Опит и ресурси

От 2010 година Център за образователни инициативи организира систематично обучения на преподаватели в българското общообразователно и професионално училище за работа с MOODLE. Всички обучения се провеждат в MOODLE-базираните платформи на Център за образователни инициативи - Училището.БГ (http://u4ili6teto.bg/) и EFES (http://www.e-teachers.eu/). Платформите работи върху разпределена виртуална инфраструктура с двукратна резервираност, колокирана в центъра за данни на фирма Телепойнт, като предоставя 1 GBit свързаност към BG Peering и 15 MBit Internet свързаност. В настоящия си вид платформата може да осигури едновременен достъп на до 4000 потребители (concurent users).

До този момент през обученията са преминали около 2300 учители - ниво базисни умения и около 600 - ниво напреднали, при хорариум на ниво от 8 учебни часа присъствено + 4 учебни часа дистанционно консултиране. Обученията се провеждат под формата на практикум в малки групи от 8-10 обучаеми.
Екипът на Център за образователни инициативи проведе и обучения на преподавателите от Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, Факултет Славянски филологии – 30 преподаватели, както и преподаватели от Исторически факултет – 36 преподаватели, при хорариум от 44 учебни часа присъствено обучение.

Освен обучения, Център за образователни инициативи създава, администрира и поддържа училищни системи за управление на обучението, поддомейни на Училището. БГ. Към момента са създадени общо 25 училищни платформи, от които 21 функционират активно. 

Информационен бюлетин

Предстои...

За контакти

Център за образователни инициативи

  • гр. София 1000, ул. Иван Вазов 24-26
  • Телефон: +359 2/ 423 89 69
  • Имейл: office@cei-bg.org

Последвай ни в...

Бъди с нас в социалните мрежи!